Promocja na wybrane pompy ciepła

Informujemy, że nadal trwa promocja na pompy ciepła Mitsubishi Electric – 20% oraz Stiebel Eltron – 10%. Promocja obowiązuje do końca roku 2019 lub wyprzedaży modeli objętych promocją.

Promocja dotyczy pomp ciepła:

 • Mitsubishi Inverter Zubadan
 • Mitsubishi Power Inverter
 • Mitsubishi Eco Inverter
 • Mitsubishi Zubadan Inverter Monoblock
 • Mitsubishi Power Inverter Monoblock
 • Stiebel Eltron WPL 10, 15, 25
 • Stiebel Eltron WPL F
 • Stiebel Eltron cool

Pompy ciepła z czynnikiem R32

Oferta naszej firmy została wzbogacona o pompy ciepła nowej generacji pracujące na czynniku R32. Pompy ciepła z nowym czynnikiem to Panasonic Aquarea i Samsung EHS dostępne w wersji standardowej (Split) oraz z wbudowanymi zasobnikami CWU (All in One) o pojemności 185 – 260 l. Nowy czynnik R32 będzie dostępny w pompach ciepła obu wspomnianych producentów do mocy 9kW.

Pompy ciepła z czynnikiem R32 oferują większą wydajność w porównaniu z pompami pracującymi na czynniku R410a a przy tym są bardziej przyjazne dla środowiska, osiągają temperatury dochodzące do 65 stopni i generują jeszcze niższe koszty eksploatacji.

Ruszył nabór wniosków do programu “Czyste powietrze”.

Wnioski o dofinansowanie w ramach rządowego programu Czyste Powietrze można składać od środy, 19 września 2018 roku do 30 czerwca 2027 do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Można tego dokonać na dwa sposoby – w wersji elektronicznej oraz papierowej.

Wniosek o dofinansowanie online należy złożyć poprzez aplikację internetową (tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie WFOŚiGW), użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu lub poprzez użycie podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. Aby złożyć wniosek należy zarejestrować konto w Portalu Beneficjenta na stronie WFOŚiGW. Wniosek Czyste Powietrze do pobrania zostanie wyświetlony po zarejestrowaniu konta. Taki wniosek można złożyć także w formie papierowej. Formularz można pobrać w siedzibie właściwego WFOŚiGW lub jego oddziale.

Program “Czyste powietrze”

Jeżeli jesteś zainteresowany dotacją do zakupu pompy ciepła informujemy, że na terenie całego kraju rusza program pod hasłem “Czyste powietrze”. Wysokość dotacji jaką można uzyskać kształtuje się w zakresie od 30% do nawet 90% całej inwestycji i jest uzależniona od progu dochodowego.

 • Program przeznaczony jest dla osób fizycznych.
 • Maksymalna stawka jednostkowa dla pompy ciepła na cele centralnego ogrzewania oraz centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej do 30.000 zł za zestaw.
 • Cel programu „ Czyste powietrze” – Poprawa efektywności energetycznej obecnych i nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska. (Przez jednorodzinny budynek mieszkalny należy rozumieć budynek wolnostojący, albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku).
 • Dofinansowane mogą być realizacje zarówno w obiektach już istniejących (oddanych do użytkowania) jak i nowobudowanych z zastrzeżeniem, że budynki nowobudowane muszą spełniać warunki techniczne obowiązujące od dnia 31.12.2020r.
 • Budżet – 103,0 mld zł a łączny koszt inwestycji wyniesie 132,8 mld zł (suma budżetu programu i wkładu własnego beneficjentów)
 • Maksymalne koszty kwalifikowane – 53 000 zł.
 • Minimalny koszt realizowanego projektu – 7000 zł.
 • Okres finansowania Programu obejmie lata 2018-2029.
 • Planowany okres spłaty pożyczki: do 15 lat
 • Planowana karencja w spłacie: do 6 miesięcy
 • Okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r.
 • Finansowanie Programu będzie pochodziło ze środków NFOŚiGW
 • Wnioski są przyjmowane i rozpatrywane przez właściwe terytorialnie wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej
 • Dotacje nie będą stanowiły przychodu podlegającego opodatkowaniu.
 • Pożyczki mogą być udzielane na okres do 15 lat z preferencyjnym oprocentowaniem (na lipiec 2018 – ok. 2,4 proc.)

Szczegółowe informacje można uzyskać w lokalnych Urzędach Gminnych i Miejskich,  na stronie WFOSiGW, lub kontaktując się z nami.