Nasze Centrum Pomp Ciepła to wizja stworzona dla zaspokojenia szybko rosnącej popularności oraz zapotrzebowania rynku w nowoczesne systemy ogrzewania tanie w eksploatacji oraz przyjazne dla środowiska. Obecnie swoje usługi świadczymy na dolnym śląsku jako firma DP ENERGIA z chęcią poszerzenia działalności na inne regiony. Tradycja firmy sięga roku 1999. Wcześniej jako działalność wielobranżowa skupiona na handlu w 2017 roku uległa transformacji z nazwy oraz głównej branży jaką priorytetem jest HVAC (ang. Heating, Ventilation, Air Conditioning – pol. Grzanie, Wentylacja i Chłodzenie).

Obecnie posiadamy ogromną wiedzę i praktykę nabytą w trakcie kilkunastoletniej działalności i setek zainstalowanych urządzeń uzupełniając je uczestnictwem w spotkaniach szkoleniowych producentów oferowanego sprzętu oraz innych organizacji z branż HVAC i OZE.  Dzięki nabytym umiejętnościom gwarantujemy profesjonalne i indywidualne podejście do każdej inwestycji dzięki czemu nasze instalacje są wykonywane rzetelnie i wg ścisłych wytycznych producentów co gwarantuje ich niezawodną, długą i ekonomiczną pracę oraz zadowolenie inwestorów. 

Według aktualnych wytycznych z mocy rozporządzeń UE dotyczących obrotu czynnikami oraz urządzeniami zawierającymi czynniki wywołujące efekt cieplarniany każde przedsiębiorstwo zajmujące się montażem, serwisem, konserwacją i likwidacją takich urządzeń musi posiadać certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) dopuszczający do prac przy takich urządzeniach oraz zatrudniać personel posiadający tzw. “uprawnienia F-gazowe” odpowiedniej kategorii do wykonywanych czynności. Nasza firma posiada wszelkie wymagane uprawnienia i certyfikaty wydane przez UDT dla przedsiębiorstwa a także personel z certyfikatem F-gazowym pierwszej kategorii (pełne uprawnienia) co świadczy o naszej kompetencji w zakresie oferowanych usług.

Aktualne uprawnienia naszych pracowników jak i firmy można w każdej chwili potwierdzić na stronie Urzędu Dozoru Technicznego – www.udt.gov.pl

Nr certyfikatu F-GAZ dla personelu: FGAZ-O/07/00495/18

Zakres uprawnień personelu: Kategoria I  w zakresie jak poniżej

1. Kontrola szczelności stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach zawierających co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych lub co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych oraz zawierających co najmniej 10 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych lub co najmniej 6 kg substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach , oraz

2. Instalacja, konserwacja lub serwisowanie a także naprawa i likwidacja stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych i przyczepach chłodniach, zawierających fluorowane gazy cieplarniane lub substancje kontrolowane, oraz odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych ze stacjonarnych i ruchomych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.

Nr certyfikatu F-GAZ dla przedsiębiorstwa: FGAZ-P/26/0095/18

Zakres uprawnień przedsiębiorstwa: Instalacja oraz naprawa, konserwacja lub serwisowanie oraz likwidacja urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła.

 

Nasze akredytacje: