Ruszył nabór wniosków do programu “Czyste powietrze”.

Wnioski o dofinansowanie w ramach rządowego programu Czyste Powietrze można składać od środy, 19 września 2018 roku do 30 czerwca 2027 do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Można tego dokonać na dwa sposoby – w wersji elektronicznej oraz papierowej.

Wniosek o dofinansowanie online należy złożyć poprzez aplikację internetową (tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie WFOŚiGW), użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu lub poprzez użycie podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. Aby złożyć wniosek należy zarejestrować konto w Portalu Beneficjenta na stronie WFOŚiGW. Wniosek Czyste Powietrze do pobrania zostanie wyświetlony po zarejestrowaniu konta. Taki wniosek można złożyć także w formie papierowej. Formularz można pobrać w siedzibie właściwego WFOŚiGW lub jego oddziale.