Ruszył nabór wniosków do programu “Czyste powietrze”.

Wnioski o dofinansowanie w ramach rządowego programu Czyste Powietrze można składać od środy, 19 września 2018 roku do 30 czerwca 2027 do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Można tego dokonać na dwa sposoby – w wersji elektronicznej oraz papierowej.

Wniosek o dofinansowanie online należy złożyć poprzez aplikację internetową (tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie WFOŚiGW), użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu lub poprzez użycie podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. Aby złożyć wniosek należy zarejestrować konto w Portalu Beneficjenta na stronie WFOŚiGW. Wniosek Czyste Powietrze do pobrania zostanie wyświetlony po zarejestrowaniu konta. Taki wniosek można złożyć także w formie papierowej. Formularz można pobrać w siedzibie właściwego WFOŚiGW lub jego oddziale.

Program “Czyste powietrze”

Jeżeli jesteś zainteresowany dotacją do zakupu pompy ciepła informujemy, że na terenie całego kraju rusza program pod hasłem “Czyste powietrze”. Wysokość dotacji jaką można uzyskać kształtuje się w zakresie od 30% do nawet 90% całej inwestycji i jest uzależniona od progu dochodowego.

 • Program przeznaczony jest dla osób fizycznych.
 • Maksymalna stawka jednostkowa dla pompy ciepła na cele centralnego ogrzewania oraz centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej do 30.000 zł za zestaw.
 • Cel programu „ Czyste powietrze” – Poprawa efektywności energetycznej obecnych i nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska. (Przez jednorodzinny budynek mieszkalny należy rozumieć budynek wolnostojący, albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku).
 • Dofinansowane mogą być realizacje zarówno w obiektach już istniejących (oddanych do użytkowania) jak i nowobudowanych z zastrzeżeniem, że budynki nowobudowane muszą spełniać warunki techniczne obowiązujące od dnia 31.12.2020r.
 • Budżet – 103,0 mld zł a łączny koszt inwestycji wyniesie 132,8 mld zł (suma budżetu programu i wkładu własnego beneficjentów)
 • Maksymalne koszty kwalifikowane – 53 000 zł.
 • Minimalny koszt realizowanego projektu – 7000 zł.
 • Okres finansowania Programu obejmie lata 2018-2029.
 • Planowany okres spłaty pożyczki: do 15 lat
 • Planowana karencja w spłacie: do 6 miesięcy
 • Okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r.
 • Finansowanie Programu będzie pochodziło ze środków NFOŚiGW
 • Wnioski są przyjmowane i rozpatrywane przez właściwe terytorialnie wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej
 • Dotacje nie będą stanowiły przychodu podlegającego opodatkowaniu.
 • Pożyczki mogą być udzielane na okres do 15 lat z preferencyjnym oprocentowaniem (na lipiec 2018 – ok. 2,4 proc.)

Szczegółowe informacje można uzyskać w lokalnych Urzędach Gminnych i Miejskich,  na stronie WFOSiGW, lub kontaktując się z nami.

 

Promocja do końca 2018 roku

Dla klientów decydujących się na montaż pompy ciepła w tym roku przygotowaliśmy ofertę specjalną.

Wybierając nasze centrum jako instalatora pompy ciepła dowolnego producenta oferujemy 20% upustu od ceny katalogowej. W cenę wliczony jest montaż jednostki zewnętrznej oraz modułu wewnętrznego, podłączenie do istniejącej instalacji co i cwu, wykonanie instalacji z czynnikiem chłodniczym do 10 metrów, konfiguracja oraz szkolenie. Ponadto w okresie gwarancyjnym, czyli przez dwa lata po wykonaniu instalacji zapewniamy bezpłatny serwis urządzenia.

Zapraszamy

Centrum Pomp Ciepła – DP Energia

Otwarcie Centrum Pomp Ciepła

Od dnia 1.09.2018 rozpoczyna swoją działalność Centrum Pomp Ciepła w miejscowości Czerwona Woda.

W ofercie najnowsze generacje pomp ciepła, klimatyzatorów, rekuperatorów i innych instalacji wykorzystywanych w nowoczesnych domach jednorodzinnych, mieszkaniach, lokalach użytkowych, biurach a także zakładach, halach i hotelach.

Wkrótce w siedzibie firmy zlokalizowanej przy ul. Lubańskiej 7b w Czerwonej Wodzie będzie możliwość zapoznania się z ofertą a także uzyskania informacji dotyczących montażu, eksploatacji i zasady działania pomp ciepła.

Obecnie w celu zapoznania się z ofertą zapraszamy do bezpłatnej konsultacji, podczas której zaprezentujemy i dobierzemy najbardziej odpowiednie urządzenia adekwatne do potrzeb, odpowiemy na pytania oraz wycenimy koszt zakupu i wykonania usługi montażu.

DP ENERGIA – Centrum Pomp Ciepła